Dotek červnového rána kdesi v Praze

Světlo
Bleděmodré světlo z poza mříží
Choulí se listí na stromech
Tmavé omítky zdí mlčí o minulosti
Ticho a klid před letní bouří..

Očekávaní čehosi

Volání Nebe
Utíkám
Spořádaný odchod několika chodidel
Ale kam? pryč...

Ven.

Lomoz bosích chodidel o studené červnové dlažební kostky

Život unikl
Hromádka prachových pírek a pár kapek krve
Navždy zavřená očka
Pozdě...
Na co?

Šestero očí, šestero nohou, šestero rukou
Trojice žen

Šepot větru s každým mávnutí ptačích křídel naléhá
Několik drobnůstek na Tvou cestu
Vlhký písek na prstech se drolí
Tiché melodie co ukazují směr
Letmý dotyk tušeného slunce za šedí města

Dým s příchutí mentolu vznáší se nad kostkami písku

Tiché šustění křídel o vítr..
Letmý dotek života vryl vrásku mladé duši

(Destine)