Jolanina milostná píseň

zvučná libě
dotykem plna harmonických
tvrdá, však i hladká jsem
- ach, dostat se mi tak
na kobylku ! -
jen do mých vlasů jiskřících
zlehka udeř
mé štíhlé tělo
rytmem flamenca
něžně opálené
obejmi
a mou šíji
pohlaď
vnímej
co ukrývám
v zákoutích své temné
ozvěnou zjihlé
duše

možná žes nikdy
neměl ženu
a třeba nejsi
dobrý hráč ;
však věz, že
nejkrásnější tón získáš
rozechvěješ-li mne
nad mými
po palčivé
horké vášni
tvých drsných prstů
toužícími
rezonujícími
ústy

(Rainman)