Zpověď divoký holky

...někdy tichá
měkká jako plyš
poddajná a tvárná
(sotva o mně víš)
někdy povodeň
hurikán s vichřicí
když
(z nudy) lidmi
zmítám ulicí
někomu hlučná
někomu zas němá
někdo mě pochopí
(a někdo na mě nemá)
cukr a bič
divoká i krotká
říkáš si
ať už je pryč!
ať mě taky potká...

(Rainman)