Naposledy

Někdy je příliš těžké
Odcházet…
Mám Tě tak moc ráda
A tak moc už nemůžu
Dál nebýt šťastná
S Tebou…
Nebo vedle Tebe?
Trvá to už moc dlouho
Moc dlouho jsem se snažila
Abys byl šťastný se mnou
A skrze Tebe jsem možná
Chtěla být šťastná já…
A když dobře…
Dosáhla jsem na malou chvíli…
Spokojenosti…
Stačí na život krátké okamžiky
Spokojenosti
Proti celým věkům
Nekonečných sporů?
Prosím
Odpusť mi můj strach
A mé chyby
A nech mě odejít
Se slzami v očích
A smutkem v srdci…
I pro mě se ztrácí
V dáli
Něco čemu jsem věřila
Život jež jsem chtěla žít
S Tebou.

(Sunmoon)